top of page

Cyberbezpieczeństwo dla Miast

Zaktualizowano: 12 wrz 2021

Inteligentne systemy Smart City mają za zadanie zapewnić monitorowanie różnych obszarów przestrzeni publicznej i bezpieczeństwo obywateli.


Jednak aby móc wypełnić swoją misję same muszą być zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób. Zabezpieczenia wymagają trzy podstawowe obszary: bezpieczeństwo uwierzytelnienia użytkownika i dostępu do wrażliwych danych systemów, bezpieczeństwo uwierzytelnienia inteligentnych urządzeń między sobą oraz szyfrowanie komunikacji między nimi.


Niestety dotychczasowe systemy nie były w stanie sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Posługiwanie się hasłami nie zapewnia w żaden sposób bezpieczeństwa logowania użytkowników. To samo dotyczy wzajemnego uwierzytelnienia inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy między sobą – również opartego na hasłach. Dodatkowo ponad 80 % komunikacji między urządzeniami IoT nie jest w żaden sposób zabezpieczona i zaszyfrowana.


Na szczęście w Katowicach powstało rozwiązanie zapewniające w jednym systemie pełne cyberbezpieczeństwo systemów IoT, całkowicie eliminujące zupełnie konieczność używania haseł do uwierzytelnienia oraz zapewniające szyfrowanie komunikacji nawet między najprostszymi urządzeniami IoT o znacząco ograniczonej mocy obliczeniowej, pamięci i możliwości poboru energii, a także odporne na ataki komputerów kwantowych a przez to eliminujące ponad 80% wszystkich cyber zagrożen.

Rozwiązanie zostało pilotażowo wprowadzone na systemie KISMIA miasta Katowice.


댓글


bottom of page