top of page

Eventech: Innowacyjna Komunikacja na Wydarzeniach

Zaktualizowano: 7 lut

W obliczu wyzwań związanych z komunikacją na żywo, Eventech przedstawia nowoczesne rozwiązanie, które czyni komunikację na wydarzeniach prostą i dostępną dla wszystkich.


Problem: Bariery w Komunikacji

Tradycyjne systemy konferencyjne często bywają niewygodne, niehigieniczne i zawodne. Dodatkowo, rozwiązania do symultanicznego tłumaczenia są zbyt kosztowne dla wielu firm. Istniejące metody nie spełniają również potrzeb uczestników ze specjalnymi wymaganiami. Nawet znajomość języka nie gwarantuje pełnego zrozumienia ze względu na hałas, brak kontekstu czy specjalistyczny żargon.


Rozwój Biznesu i Technologii

Eventech rozwija swoją ofertę w kilku etapach:

  1. Transkrypcja: Pierwszy krok to podstawowe rozwiązanie, które pozwoli na wejście na rynek i budowanie relacji.

  2. Aplikacja do konferencji: Stopniowe odchodzenie od tradycyjnego sprzętu na rzecz aplikacji mobilnych.

  3. Rozwiązanie oparte na AI: Sztuczna inteligencja zastępuje tłumaczy i moderatorów wydarzeń.

  4. Zmiana społeczna: Istotna zmiana w kulturowych i społecznych warunkach biznesowej komunikacji.

Nasze Call to Action

  1. Dołącz do Naszej Misji: Wesprzyj nasz startup jako wczesny inwestor i bądź częścią misji przełamywania barier w komunikacji.

  2. Możliwości Inwestycyjne: Poszukujemy inwestycji od osób i organizacji, które podzielają naszą wizję i są zainteresowane wspieraniem startupu o dużym potencjale wzrostu.

  3. Skontaktuj się z Nami Dziś: Aby umówić rozmowę lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.


Eventech to nie tylko nowa technologia - to rewolucja w sposobie, w jaki ludzie komunikują się na wydarzeniach na żywo. Poprzez innowacyjne podejście i wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak AI, Eventech dąży do eliminacji barier w komunikacji, czyniąc ją bardziej dostępną, wygodną i higieniczną. Eventech otwiera nowe możliwości dla firm i organizacji, umożliwiając skuteczną i inkluzyczną komunikację na wydarzeniach każdego rodzaju. To zaproszenie do współpracy i inwestycji w przyszłość komunikacji biznesowej.


Zespół: Tomasz Ciesielski, Szymon Jasiński,

Comments


bottom of page