top of page

FlowVizJS: Nowoczesne Rozwiązanie SCADA dla Przemysłu i Zakładów Komunalnych

FlowVizJS to innowacyjny system SCADA zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnego przemysłu i zakładów komunalnych. System ten gromadzi, archiwizuje i wizualizuje dane z automatyki przemysłowej, umożliwiając skuteczne zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych oraz komunalnych.


Dedykacja dla Zakładów Przemysłowych i Komunalnych

FlowVizJS jest stworzony z myślą o szerokim spektrum zastosowań, w tym w zakładach przemysłowych oraz komunalnych. System ten pozwala na monitoring zużycia i produkcji mediów takich jak woda, gaz, gazy techniczne, ciepło, para i energia elektryczna.


Optymalizacja Kosztów i Kontrola Produkcji

Jednym z głównych celów FlowVizJS jest optymalizacja i precyzyjne rozliczanie kosztów, co jest kluczowe w efektywnym zarządzaniu przemysłem. System umożliwia również kontrolę nad procesami produkcyjnymi i utrzymaniem ruchu, co znacznie podnosi efektywność operacyjną.


Integracja Systemów i Mobilny Dostęp do Danych

FlowVizJS działa na serwerze lokalnym lub w chmurze, oferując łatwy dostęp do wszystkich danych, wykresów i raportów z przeglądarki WWW i urządzeń mobilnych. Integracja systemów rozproszonych i mobilny dostęp do danych zapewniają elastyczność i skalowalność rozwiązania.


Kluczowe Funkcje Systemu FlowVizJS

  • Gromadzenie i Archiwizacja Danych: System zbiera dane z urządzeń przemysłowych i pomiarowych, sterowników PLC, rejestratorów i modułów wejść/wyjść.

  • Przetwarzanie i System Raportowy: Przetwarzanie danych w wartości średnie, maksymalne i minimalne, sumatory, zliczanie impulsów i czasu pracy.

  • Wizualizacja Danych: Dostępna przez przeglądarki WWW i urządzenia mobilne,

oferując wizualizację pomiarów, alarmów, tablic danych, procesów technologicznych oraz dedykowane kontrolki dla urządzeń technicznych.

  • Rozbudowany Moduł Wykresów: Umożliwia analizę danych bieżących i historycznych, z możliwością zestawiania wielu pomiarów i dużej konfiguracji.

  • Funkcje Zaawansowane: W tym predictive maintenance, data mining, import i eksport danych między systemami SCADA/MES/HMI, konwersja protokołów komunikacji i integracja rozproszonych systemów.


Zalety Systemu FlowVizJS

  • Optymalizacja Dla Łącz o Niskiej Przepustowości: System jest zoptymalizowany do pracy w różnych warunkach sieciowych.

  • Praca w Chmurze i na Urządzeniach Embedded: Elastyczność w wyborze platformy sprzętowej i chmurowej.

  • Mobilny Dostęp do Danych: Zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do informacji i zarządzania systemem z każdego miejsca.


Praktyczne Zastosowania

FlowVizJS został już wdrożony w wielu elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i komunalnych, w tym w oczyszczalniach ścieków, pompowniach i systemach rozproszonych. Jego uniwersalność sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum zastosowań.FlowVizJS to wszechstronne narzędzie SCADA, które odpowiada na potrzeby nowoczesnego przemysłu i zakładów komunalnych. Dzięki swojej zaawansowanej funkcjonalności, elastyczności i łatwości dostępu, system ten stanowi kluczowe rozwiązanie dla efektywnego zarządzania zasobami i procesami. Wprowadzenie FlowVizJS to krok w stronę przyszłości zarządzania przemysłowego i komunalnego, oferując użytkownikom większą kontrolę, efektywność i optymalizację kosztów.

Comments


bottom of page