top of page

SDN (Software Defined Network) – nowa generacja technologii telekomunikacyjnej.


SDN to nowe podejście do rozwoju i zarządzania siecią telekomunikacyjną i usługami. To koncepcja sieci, która oddziela warstwę zarządzania siecią od warstwy transmisji danych. Dzięki temu podziałowi uzyskujemy niezależność od konkretnego dostawcy urządzeń oraz możemy projektować i rozwijać architekturę sieci korzystając z otwartych, oprogramowanych przez EXATEL urządzeń i wdrażać usługi tworzone przez nasz własny zespół R&D.

EXATEL SDN to nie tylko Software Defined Network (sieć definiowana programowo) ale szerzej – Self Defined Network – sieć w pełni przez nas definiowana. To oznacza możliwość tworzenia (poprzez wytwarzanie własnego oprogramowania) sieci zgodnie z wymaganiami własnymi i naszych Klientów. Przedstawiamy nasz nowy porządek sieci.

Co obejmuje oferta EXATEL oparta o SDN?

Pierwszym etapem wdrożenia SDN w EXATEL jest przebudowa i rozwój sieci zgodnie z nową architekturą. Obecnie w naszej sieci zostały już zainstalowane zarówno urządzenia szkieletowe (SDNcore) jak i brzegowe (SDNedge) konfigurowane i zarządzane z poziomu własnego sterownika SDN (SDNomni) oraz dedykowanego portalu operatorskiego (SDNexpo).

Od kwietnia rozpoczął się etap przełączania na nową infrastrukturę SDN świadczonych dla obecnych klientów usług sieciowych L2 oraz uruchamiania nowych. Jednym z kluczowych elementów rozwoju SDN w EXATEL jest wdrożenie własnego urządzenia CPE (Customer Premises Equipment) z własnym systemem operacyjnym EXATEL, które stanowi urządzenie demarkacyjne (oddzielające odpowiedzialność) dla świadczonych usług L2/L3 i umożliwia pełne zarządzanie i monitorowanie w portalu SDNexpo.

SDN – korzyści

· elastyczność zmian w konfiguracji i rozwój nowych aplikacji pod zmieniające się potrzeby Klienta a także możliwość bezpośredniej integracji sieci z aplikacjami i systemami klienta;

· efektywność kosztowa – urządzenia są „wieczne” zmienia się warstwa software. Zrównoważony rozwój sieci, bez konieczności wymiany infrastruktury w cyklach 5 letnich, skrócenie czasu uruchamiania usług poprzez ich konfigurację i zarządzanie z poziomu scentralizowanego i jednolitego dla wszystkich urządzeń w sieci systemu;

· bezpieczeństwo – secure by desgin;

· przyjazna środowisku – pełna kontrola nad siecią = pełna kontrola nad energią;

· AI ready;Comments


bottom of page