top of page

Stacja I 4.0

Zaktualizowano: 4 maj 2023W ramach współpracy wewnątrz Klastra SINOTAIC firm BOSMAL i APA Group powstała stacja zrobotyzowana z produkcją gniazdową, zawierająca robota wielofunkcyjnego, system transportu, część procesową, komunikację z operatorem przez panel HMI – spełniająca zarówno kryteria Industry 3.0 oraz Industry 4.0. Stacja została wyposażona w platformę systemową łączącą za pomocą protokołów komunikacyjnych różne warstwy techniczne, budując jedno centrum zarządzania, umożliwiające łatwe podejmowanie decyzji i generujące raporty. Pozwala ona na zbierania danych produkcyjnych (Big Data), analizę efektywności energetycznej (ISO50001).​


W zakresie cyberbezpieczeństwa CyberusLabs dostarczył software’owe zabezpieczenie procesów komunikacyjnych za pomocą szyfrowanego i bez hasłowego uwierzytelnienia oraz komunikacji pomiędzy operatorem a panelem HMI.


System umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów produkcji, bieżących statystyk, wskaźników jakości czy obrazu z kamer wizyjnych także zdalnie, z poziomu aplikacji mobilnej.


Zastosowana technologia stanowi modelowy wzorzec do budowania nowoczesnych stanowisko produkcyjnych w zakładach MŚP, budowania centrów zarządzania produkcją realizując założenia Industry 4.0.​

Budowa warstwowa stacji umożliwia przejście z systemów klasycznej automatyki do Przemysłu 4.0 przez podłączenie do sieci Internet, wykorzystanie zaawansowanych układów analitycznych do celów Predictive Maintenance.


Comments


bottom of page