top of page

Inteligentne wodomierze

Zaktualizowano: 27 wrz 2021Inteligentny odczyt wodomierzy zapewnia bezpośredni dostęp do dokładnych danych bez konieczności ręcznych odczytów i pozwala na pełną kontrolę nad siecią wodociągową - począwszy od monitoringu wydobycia wody oraz analizę przepływu i optymalizację ciśnienia w sieci wodociągowej po redukcję strat. Takie zdalne, automatyczne odczyty praktycznie eliminują błędy ludzkie, znacznie poprawiają jakość obsługi i poprawiają relacje z klientami.


Zainstalowane na wodomierzach rejestratory z serii APULSE-W przesyłają dane o przepływie wody za pośrednictwem technologii radiowej lub IoT tj. Sigfox lub LoRaWAN. Dodatkowo inteligentne czujniki ciśnienia rozmieszczone w sieci wodociągowej pomagają wykryć rozbieżności między bieżącymi pomiarami a danymi szacunkowymi. Otrzymane informacje są analizowane w celu określenia obszaru, w którym wystąpił przeciek. W przypadku zakłóconej komunikacji IoT system można uzupełnić o koncentrator danych OKO i/lub odczyt typu walk-by.


bottom of page